ΜΕΛΗ Δ.Σ.


2019- ΣΗΜΕΡΑ

Πρόεδρος:

Καγκασίδου Άννα
Αντιπροέδρος:
Ευαγγελόπουλος Αναστάσιος
Γενικός Γραμματέας:
Γραμματικόπουλος Δημήτριος
Ειδικός Γραμματέας:
Πιτσιάβας Δημήτριος
Ταμίας:
Πλιάκας Ιωάννης
Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης:
Πετέλα Ανθή
Μέλος:
Κουφός Θεόδωρος
2016-2019


Πρόεδρος:

Καγκασίδου Άννα
Αντιπροέδρος:
Ευαγγελόπουλος Αναστάσιος
Γενικός Γραμματέας:
Γραμματικόπουλος Δημήτριος
Ειδικός Γραμματέας:
Πλιάκας Ιωάννης
Ταμίας:
Σπρίντζιος Δημήτριος
Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης:
Πετέλα Ανθή
Μέλος:
Κουφός Θεόδωρος  
2013-2016

Προεδρος:
Καγκασίδου Άννα
Αντιπροέδρος:
Ευαγγελόπουλος Αναστάσιος
Γενικός Γραμματέας:
Γραμματικόπουλος Δημήτριος
Ειδικός Γραμματέας:
Πλιάκας Ιωάννης
Ταμίας:
Γκούλης Κωνσταντίνος
Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης:
Σπρίντζιος Δημήτριος
Συμβούλος:
Κουφός Θεόδωρος