ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Παράρτημα της ΕΜΕ στην Πιερία μέσω

site : www.emepierias.gr 

Blog : emepierias.blogspot.gr

email : emepierias@gmail.com

skype : emepierias