Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014

Παράταση μαθημάτων Γυμνασίου για τον διαγωνισμό ΘΑΛΗΣ

Παρακαλούνται οι συνάδερφοι ΠΕ03 Μαθηματικοί να ενημερώσουν

τους μαθητές/ριες ότι θα γίνει μάθημα προετοιμασίας για τον 75ο Πανελλήνιο

Διαγωνισμό στα Μαθηματικά "ΘΑΛΗΣ" για το Γυμνάσιο (μόνο) το Σάββατο 25

Οκτωβρίου 2014 στο 4ο  ΓΕΛ Κατερίνης και ώρα 10:00- 11:30 π.μ.