Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018

Πρόγραμμα 35ου Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας

όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου
Να είμαστε όλοι εκεί για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της ΕΜΕ