Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ


Θέματα-Θεωρία-Ύλη διαγωνισμού

Τα θέματα περιέχουν 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, είναι επικεντρωμένα στην Ελληνική
εκπαιδευτική πραγματικότητα και συνδέονται άμεσα με τα αναλυτικά προγράμματα, καθώς και τα
σχολικά βιβλία των Μαθηματικών.

Η αντίστοιχη θεωρία που απαιτείται είναι αναρτημένη στην
ιστοσελίδα της ΕΜΕ
http://www.hms.gr/pythagoras/index1.html
και μπορεί ο κάθε μαθητής να την κατεβάσει και να την έχει μαζί την ημέρα του διαγωνισμού. Επίσης στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ
http://www.hms.gr/pythagoras/pdf/YLIKO_EXETASHS.pdf 
είναι αναρτημένη η ύλη στην οποίαεξετάζεται ο μαθητής κάθε τάξης.

Βαθμολογία
Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 4 μονάδες (άριστα είναι το 4·25 = 100). Δεν υπάρχει
αρνητική βαθμολόγηση για τις λάθος απαντήσεις ή για τη μη απάντηση.

Τάξεις που καλύπτει ο διαγωνισμός.
Ο διαγωνισμός περιλάμβανε 6 ομάδες θεμάτων οι οποίες καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (από Β ́ Δημοτικού έως Γ ́ Γυμνασίου). Η 1η ομάδα καλύπτει την τάξη Β ́
Δημοτικού, η 2η τις τάξεις Γ ́ και Δ ́ Δημοτικού, η 3η τις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, η 4η
την Α ́ Γυμνασίου, η 5η τη Β ́ Γυμνασίου και η 6η την Γ ́ Γυμνασίου.

Βράβευση
Η ΕΜΕ σε ειδική τελετή θα βραβεύει τους μαθητές που διακρίνονται στον διαγωνισμό. Το ποσοστό
των βραβευθέντων είναι το ίδιο για κάθε τάξη στο ίδιο εξεταστικό κέντρο (περίπου 20%). Εάν οι
μαθητές προέρχονται από ’’ξένα’’ σχολεία (εξωτερικοί μαθητές που δεν ανήκουν στο σχολείο στο
οποίο λειτουργεί το εξεταστικό κέντρο) θα μάθουν εάν έχουν διακριθεί μόνο από την ιστοσελίδα
του ΠΥΘΑΓΟΡΑ, από την οποία θα μάθουν και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αφορά τον
διαγωνισμό.

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού (Σάββατο 15/2/2020, ώρα: 9.30 – 11.00)

1) Οι μαθητές συγκεντρώνονται στο προαύλιο του σχολείου (εάν ο καιρός το επιτρέπει) ή σε
εσωτερική αίθουσα του σχολείου μισή ώρα πριν την έναρξη του διαγωνισμού και γίνεται μία
μικρή ενημέρωση για τον Διαγωνισμό από τον συντονιστή ή/και τον εκπρόσωπο της ΕΜΕ.

2) Οι μαθητές γράφουν τον κωδικό του κέντρου (διψήφιος) που είναι ίδιος για όλους τους μαθητές
του ίδιου Κέντρου και μαυρίζουν τα αντίστοιχα κυκλάκια που είναι κάτω από τα κουτάκια που
περιέχουν τον διψήφιο αριθμό. Επίσης γράφουν τον δικό τους κωδικό (τριψήφιος) και
μαυρίζουν τα αντίστοιχα κυκλάκια που είναι κάτω από τα κουτάκια που περιέχουν τον τριψήφιο
αριθμό.

3) Στο απαντητικό φύλλο,
α) Σε κάθε ερώτηση σημειώνουν με στυλό μαύρο ή μπλε (όχι μολύβι) μόνο μία
απάντηση, καθώς μόνο μία απάντηση θα είναι η σωστή. Χρήσιμο, είναι να
σημειώσουν την απάντηση τσεκάροντας την αντίστοιχη επιλογή στην τελευταία
σελίδα του Προχείρου όπου υπάρχει ένας πίνακας που αριστερά έχει τις ερωτήσεις Ε1,
Ε2 έως Ε25 και δεξιά υπάρχουν οι επιλογές Α, Β, Γ, Δ, Ε.
β) Δεν επιτρέπετε η χρήση διορθωτικού, οποιασδήποτε μορφής (υγρό ή ταινία), ή γόμας.
γ) Αν μαυρίσουν λάθος κυκλάκι να ζητήσουν νέο απαντητικό και να μην βάλουν “x” στο
λάθος μαυρίζοντας άλλο κυκλάκι. Το scanner θα το εκλάβει ως λάθος.
δ) Τα κυκλάκια τα μαυρίζουν πλήρως, ΔΕΝ βάζουν “x” και δεν κάνουν μουτζούρες.

4) Δεν επιτρέπεται χρήση κινητών τηλεφώνων και υπολογιστών τσέπης (κομπιουτεράκια).

5) Η διάρκεια της εξέτασης είναι ακριβώς μιάμιση ώρα και ο χρόνος υπολογίζεται μετά τις αρχικές
επεξηγήσεις που θα δοθούν στους μαθητές.

6) Οι μαθητές παραμένουν υποχρεωτικά μισή ώρα στην αίθουσα πριν αποχωρήσουν.

7) Οι μαθητές σημειώνουν πρώτα τις απαντήσεις των ερωτήσεων στο αντίγραφο του απαντητικού
φυλλαδίου που είναι στο Πρόχειρο και χρησιμεύει για εξάσκηση και στη συνέχεια να
καταχωρούν την απάντηση στην οποία κατέληξαν στο κανονικό απαντητικό φύλλο το οποίο και
παραδίδουν μετά το πέρας της εξέτασης. Επίσης στην τελευταία σελίδα του Προχείρου, το οποίο
παίρνουν μαζί μετά την αναχώρηση από το διαγωνισμό, υπάρχει ένας πίνακας, που αριστερά
έχει τις ερωτήσεις Ε1, Ε2 έως Ε25 και δεξιά τις δυνατές απαντήσεις, στον οποίο σημειώνουν την
απάντηση που έβαλαν για την κάθε ερώτηση, προκειμένου μετά το πέρας του διαγωνισμού να
ελέγξουν την ορθότητα των απαντήσεών τους.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ:
http://www.hms.gr/pythagoras/index.html (όπως, τι είναι ο διαγωνισμός, ενδεικτικά θέματα
εξάσκησης, ύλη ανά τάξη του διαγωνισμού, θεωρία των τάξεων που συμμετέχουν στο διαγωνισμό
κ.ά).


Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΥΘΑΓΟΡΑ
- Βαρούχας Αλέξανδρος, MSc, υπεύθυνος επικοινωνίας του διαγωνισμού
- Ζώτος Ευάγγελος, μέλος ΔΣ της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας
- Κεΐσογλου Στέφανος, Δρ, μέλος ΔΣ της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας
- Φερεντίνος Σπύρος, Δρ, τ. Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας