Σάββατο 11 Απριλίου 2020

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ E-CLASS

Πραγματοποιήθηκε η τηλεσυνεργασία του παραρτήματος με θέμα την παρουσίαση των εργαλείων και εφαρμογών στο eclass, με ομιλητή τον Αναστάσιο Ευαγγελόπουλο.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για τον τρόπο γραφής μαθηματικών στο eclass μπορούν
να κάνουν χρήση των αρχείων.

Παραδείγματα γραφής Μαθηματικών στο e-class

και https://docs.openeclass.org/el/mathp